ผู้เขียน หัวข้อ: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record  (อ่าน 192810 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ kr62

 • Moderator
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,883
การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 00:58 น. »
การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record   

                                                                                                    Present by KR62

                         
 
         การเซ็ตลำโพง โดยการใช้แผ่น cd เป็นวิธีการเซ็ตแบบหนึ่งในหลายๆวิธี แล้วแต่ท่านใดจะเลือกใช้วิธีใด   การจะเซ็ต
ให้เสียงดีได้ระดับไหน  ขึ้นอยู่กับทักษะการฟังของผู้เซ็ตลำโพง   เราจึงควรฝึกฝนตัวเราเองให้มีทักษะการฟังเพิ่มขึ้น โดยการ
หาเวลาฟังเสียงของดนตรีจริงให้มากๆ ฟังดนตรีที่แสดงสดให้บ่อย และควรหาโอกาสฟังเครื่องเสียงชุดอื่นๆให้มาก ฟังบ่อยๆ
เราก็จะจดจำเสียงของดนตรี,เครื่องดนตรีได้แม่นยำขึ้น เมื่อมาหัดเซ็ตลำโพงเองก็จะทำได้ง่าย

          วิธีที่เซ็ตแบบนี้ เพื่อนๆน่าจะทำได้ไม่ยาก  โดยอย่างน้อย  ก็มีหลักและวิธีปฏิบัติ    เป็นลำดับขั้นตอนที่ิเข้าใจได้ง่าย
ลองทำดูนะครับ

          แผ่น XLO นี้จะมีทั้งหมด18 แทรค  ที่จะนำมาใข้ในการหาตำแหน่งลำโพงที่ให้เสียงดี คือ แทรคที่ 1- 6 กับ แทรค
ที่ 10 -13   ส่วนแทรคที่ 7-9 เป็นการล้างสนานแม่เหล็กในระบบ  โดยการใช้ความถี่ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ตรวจความ
บกพร่องของลำโพงได้ด้วยครับ   สำหรับแทรคที่เหลือจะเป็นเพลงซึ่งสามารถนำมาใช้ฟังว่าเสียงที่ได้ยินหลังการเซ็ตแตกต่าง
จากก่อนเซ็ตมากน้อยอย่างไร


          ผมขอเริ่มแนะนำเป็นขั้นตอนดังนี้ครับ

          1.แบ่งห้องออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน  วางลำโพงอยู่บริเวณเส้นแบ่งที่ 1    ส่วนต่ำแหน่งนั่งฟัง อยู่บริเวณ เส้นแบ่งที่
2 จากนั้นวางลำโพงทั้งสองข้างให้ห่างกัน พอๆกับระยะห่างของลำโพงกับจุดนั่งฟัง

                             

          2.ตั้งลำโพงให้ตรง โดยใช้ตัวตั้งระดับน้ำ  ปรับลำโพงให้ตั้งตรง  เพื่อให้ลำโพงทิ้งน้ำหนักลงบนขารับเท่าๆ กัน หรือ
ใกล้เคียงกัน  จะทำให้ได้ต่ำแหน่งมุมกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้   และควรตั้งลำโพงทั้ง 2 ข้างให้มีความสูงเท่ากัน
เพื่อให้มีการกระจายเสียงในระดับที่เท่ากัน  หรืออย่างน้อยก็ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด จะทำให้เซ็ตเสียงให้ดีได้ง่าย ทั้งยังช่วย
ให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียงขณะขยับลำโพงได้ง่าย

          3.ใช้แทรคที่ 1,2 และ 3 เช็คความถูกต้อง ต่ำแหน่งซ้ายขวาของลำโพง  และเฟสลำโพง

          4.นำแผ่น cd เพลงที่มีเบสแรงๆมาเปิด  จากนั้นก็ให้ขยับลำโพงเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลัง  หาต่ำแหน่งของเสียง
เบสที่มากที่สุด ให้มาร์คไว้ แล้วให้ขยับเดินหน้า หรือถอยหลัง จากจุดที่มาร์คไว้ เพื่อหาต่ำแหน่งเสียงเบสที่กระชับขึ้น เข้มขึ้น
ทิ้งตัวลงพื้น ไม่บวมหรือ บวมน้อยที่สุด  หรือฟังแล้วชอบที่สุด

          5.ใช้แทรคที่ 5 ตรวจสอบ สมดุลของเสียงจากลำโพงทั้ง 2 ข้าง มาถึงจุดนั่งฟัง  แทรคนี้จะปล่อยเสียงความถี่ 315
Hz ออกมา  ณ จุดนั่งฟัง เราควรได้ยินเสียงความถึ่นี้เท่ากัน  ถ้าได้ยินไม่เท่ากัน ลองขยับศรีษะไปข้างหน้า หรือถอยหลัง จะ
สามารถรับรู้ว่าสมดุลของเสียงจะแปรเปลี่ยนไป เราอาจจะได้ยินเสียงความถี่นี้ ไม่เท่ากัน ณ จุดนั่งฟัง   ถึงแม้ว่าลำโพงทั้ง 2
ข้างจะมีระยะห่างถึงจุดนั่งฟัง  เท่ากันก็ตามเป็นเพราะการสะท้อนของเสียงในห้องเรา  กระทบกับผนังที่แตกต่างกัน พื้น  หรือ
เพดาน หรือสิ่งของ ตู้ วัสดุ ต่างๆ เป็นต้น  เราควรขยับลำโพง ให้ได้ยินเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง มีเสียงที่สมดุลเท่ากัน  หรือ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งอาจจะทำให้ลำโพงทั้ง 2 ข้าง ไม่สมมาตรกัน อาจมีมุมหรือ ระยะต่างกันเล็กน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรครับ
นอกจากนี้ ก็สามารถขยับจุดนั่งฟังเล็กน้อย เพื่อหาจุดที่เสียงสมดุลกันก็ได้ แต่อย่าให้ระยะเปลี่ยนมากเกินไป


          6.ใช้แทรคที่ 10 ซึ่งแทรคนี้จะเป็นเพลง Stormy weather แต่อัดมาแบบ mono in-phase เสียงที่ควรจะได้ยิน
คือ ทั้งเสียงคนร้อง+เครื่องดนตรีทุกชิ้น จะอยู่รวมกันคล้ายกับเสา  อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง กว้างประมาณ 1-2 ฟุต  แต่
หากทำได้เล็กกว่า 1 ฟุต ก็จะยิ่งดีมากเพราะจะทำให้ดนตรีมีต่ำแหน่งนิ่ง ชัดเจน และไม่วูบวาบ เวลาฟังเพลงปรกติ  ดังนั้นเรา
ต้องใช้แทรคนี้ขยับลำโพง โดยการบีบเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน  อาจต้องโทอิน เพ่ื่อให้ได้เสียงที่รวมกันเป็นเสา  รวมทั้ง
คอยสังเกตุว่าเสียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีเสียงอะไรโด่งขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่ ถ้ามีให้ขยับลำโพงจนเสียงที่โด่งนั้นลดลง   อาจจะ
ต้องถ่างลำโพงออก หรือเดินหน้าเล็กน้อย แต่อย่าให้เสียงที่เกาะกันเป็นเสาหายไป

                             

          7.เมื่อได้ลักษณะ เสียงที่รวมตัวกันอยู่ตรงกลางคล้ายเสาแล้ว ขั้นต่อมา  ใช้แทรคที่ 11 ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่อัด
มาเป็นแบบ  mono out-phase   เมื่อเปิดแทรคนี้  เสียงเพลงจะอยู่ในลักษณะรอบๆลำโพงแต่ละข้าง   เราต้องฟังเสียงจาก
ลำโพงแต่ละข้างตรงนี้ ว่าแยกอยู่คนละข้างอย่างชัดเจน  จนเสียงตรงกลางกลวง หรือโว่ หรือไม่  ถ้าตรงกลางโว่ต้องขยับบีบ
หรือโทอินลำโพงเข้ามาทีละนิด จนเสียงที่ได้มีลักษณะเชื่อมต่อกันพอดี ไม่มากไปน้อยไป   สังเกตุเสียงร้องในแทรคนี้ ต้องให้
ต่อเนื่องเสมือนปากคนร้องกว้างจากซ้ายไปขวา ถ้าลำโพงอยู่ใกล้กันเกินไป เสียงบริเวณตรงกลางจะดัง ตีรวนกันไปหมด ต้อง
ขยับออกจนเสียงตรงกลาง ซ้าย ขวา มีปริมาณดังพอๆกัน   และเชื่อมต่อกันจากซ้ายไปขวา   ถ้าทำได้ถูกต้อง   เสียงเพลงใน
แทรคนี้ จะถอยหลังเป็นแผ่นอยู่หลังลำโพง ราวกับว่าเป็นฉากปรากฎขึ้นหลังลำโพง แต่จะลึกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ทักษะ
+ประสบการณ์การฟังของผู้เซ็ตเอง แต่ส่วนใหญ่เหมือนเป็นฉากอยู่หลังลำโพงเล็กน้อย   และต้องคอยฟังว่าเสียงที่เป็นเหมือน
ฉากนี้ ให้เสียงที่มีปริมาณดังพอๆกันตลอดแนวจากซ้ายมาขวาหรือไม่ ถ้าดังพอๆกัน เสียงที่ได้จะชัดฟังง่าย  ถือว่าถูกต้องแล้ว
แต่หากด้านซ้าย ด้านขวา  บริเวณด้านใดด้านหนึ่งดังกว่าชัดกว่า  แสดงว่ารูปเสียงที่เป็นฉากหลังดังกล่าว  ไม่เป็นระนาบคือ
เอียงซ้าย หรือเอียงขวา   ก็ให้ขยับลำโพงให้โทอินหรือโทเอ๊าท์ ข้างที่ชัดน้อยกว่า ซึ่งขยับให้เสียงเข้าที่ได้ง่ายกว่าครับ
(การขยับลำโพงด้านที่เสียงชัดอยู่แล้ว อาจทำให้เสียงหลุดจากเดิมได้  แล้วอาจต้องเริ่มขยับกันใหม่ครับ)

                             

                             

          8.ถ้าเซ็ตได้ตามข้อ 7 แล้ว   ก็ให้เปิดแทรคที่ 12 กับ 13 ฟังเทียบกัน    แล้วตอบตัวเองว่าชอบเสียงจากแทรคไหน
มากกว่ากัน ถ้าฟังแล้วชอบแทรคที่ 12 มากกว่า แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด   ซึ่งอาจเป็นไปได้ใน 2 กรณี คือ

                 (1).อุปกรณ์ ตัวใดตัวหนึ่งใน system กลับเฟส หรือต่อกลับเฟสอยู่
                 (2).การเซ็ตลำโพงตามข้อ 6 กับ 7 ยังมีข้อผิดพลาดอยู่

                เพราะแทรคที่ 12 นี้จะบันทึกแบบ stereo absolute out-phase  ถ้าอุปกรณ์ทุกตัวมีเฟสถูกต้อง และเซ็ตลำ
โพงได้ดีพอควรแล้ว ควรจะได้ยินเสียงจากแทรคนี้ในลักษณะ   ดังนี้คือ   เสียงเบส หรือเสียงต่ำในแทรคนี้ จะไม่ขมวดกันเข้ม
ไม่ทิ้งตัว เบสจะยกตัวขึ้นมาอยู่ปนกับเสียงกลาง ต่ำแหน่งจะไม่ชัด มัวนิดๆ เสียงต่ำไม่คลุมไปตามพื้นล่าง  ส่วนเสียงคือเสียง
กลาง จะฟุ้ง ไม่ชัดเจน บรรยากาศภายในวงดนตรีจะมัวเล็กน้อย ฟังแล้วเสียงจะเก็บตัวเร็ว แต่ลักษณะดังกล่าว จะแตกต่างไม่
มาก ต้องค่อยๆสังเกตุครับ ไม่งั้นอาจเข้าใจผิดได้

               แต่ถ้าฟังแล้วชอบแทรคที่ 13 มากกว่า อันนี้ถูกต้องแน่นอน ขอยินดีกับผู้เซ็ตด้วย ที่เซ็ตลำโพงได้ดีในระดับหนึ่ง
แล้วครับ แต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะครับ ไม่งั้นเข้าป่าไปไกล  ต้องทำใจเป็นกลางนะครับ ลักษณะเสียงที่ถูกต้องในแทรคนี้ เสียง
ต่ำจะเข้ม มีน้ำหนัก ชัด  เสียงเบสจะคลอไปกับเสียงดนตรีคลุมดนตรีไปตามพื้น  เสียงกลางชัด มีเนื้อเสียงอุ่น  สังเกตุได้จาก
เสียงแซ็คโซโฟนจะอิ่ม  เสียงนักร้องจะลอยหลุดออกมาจากดนตรีหลัก อยู่ประมาณระนาบลำโพง มีความก้องกังวาล กระจาย
ไปรอบตัว   สังเกตุจากเสียงร้องตรงคำลงท้ายประโยคว่า Stormy weather....  ส่วนเสียงดนตรีจะอยู่ด้านหลัง ประมาณ
หลังลำโพง พื้นเสียงของดนตรีจะไม่ใสมากนัก ฟุ้งนิดๆแต่ไม่มาก  ซึ่งเกิดจากการทำ reverb เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือน
เป็น Hall

          9.ถ้าทำได้ตามข้อที่กล่าวๆมาจนครบแล้ว  ตอนนี้เสียงจาก system  ของท่านก็เริ่มเข้าทีเข้าทางแล้ว   ก็ให้กลับมา
เปิดแทรคที่ 4  ซึ่งเป็นเสียงตบมือ   เสียงที่ถูกต้องคือ   เสียงตบมือจะลอยอยู่ตรงกลาง  เสียงจะมีแรงปะทะ  ชัดเจน    และ
แทรคที่ 6 ซึ่งเป็นเสียงพูดของ  Prof.Johnson  ซึ่งเสียงพูดนี้จะมีการเลื่อนไป เลื่อนมา จากขวามาซ้าย เลื่อนเข้า เลื่อนออก
ให้สังเกตุว่าเสียงพูด วิ่งได้ตรงต่ำแหน่งหรือไม่ ขยับมาพูดทางขวาเสียงก็ต้องอยู่ขวา มาตรงกลางก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง
ลำโพงจริงๆ แต่ถ้ามีการเยื้องไปมาเล็กน้อย เช่นนี้ก็จะต้องค่อยๆขยับลำโพงที่ละนิด  ฟังความแตกต่างไปเรื่อยๆ ขยับลำโพง
โดยการดันให้  เหมือนจะขยับ แต่แถบจะไม่ขยับ   ต่ำแหน่งเสียงร้อง  เสียงพูด  ก็จะเลื่อนไปตาม ต้องค่อยๆทำไปนะครับ

        10.หลังจากปรับลำโพงได้ตามทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว   ก็ถึงเวลาขัดเกลาเสียง   หรือการ Fine tune  เป็นขั้นตอนที่
ต้องอดทน  ค่อยๆฟัง ค่อยๆขยับ ค่อยๆเกลาเสียงให้ดีขึ้น โดยอ้างอิงเทียบจากเสียงคนจริงๆ  เสียงดนตรีจริงๆ   เช่น เสียง
ร้อง ต้องให้ได้เสียงคล้ายเสียงของคน มีความเนียน   ขอบเสียงร้องมน นักร้อง  ออกเสียง ซ หรือ ส ได้ถูกต้องไม่จัดเกินไป
แผ่นเพลงที่อัดมาอย่างดี จะสามารถให้เสียงคนร้องลอยหลุดออกมาจากดนตรีที่อยู่ด้านหลัง  เสียงกลางต้องมีเนื้อ   เสียงต่ำ
ต้องขมวดเข้มรวมตัวเป็นเสียงเดียว(สำหรับเสียงต่ำจากเครื่องดนตรีชิ้นเดียวกัน)  ไม่ใช่เสียงเบส  ที่เสียงแตกออกมาจาก 2
จุด หรือ เสียงเบสใหญ่กว้าง  เต็มพื้นที่ไปหมด  ควรจะต้องบอกต่ำแหน่งเสียงเบส  ที่เกิดขึ้นได้จึงจะถูกต้อง    เสียงดนตรีทุก
เสียงจะต้องเริ่มปรากฎเสียงขึ้น ณ ต่ำแหน่งที่เกิดเหมือนแสงสปอร์ตไลท์  คือ เกิดขึ้นที่ตรงบริเวณไหน  ก็ค่อยๆหายไปที่ตรง
นั้น ไม่ใช่เป็นเสียงเหมือนกับออกมาจากลำโพงข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปที่ข้างนั้น   เสียงดนตรีต้องตรึงอยู่กับที่ ไม่
วูบวาบ  ไม่เลื่อนไปเลื่อนมา โดยจะอยู่ที่ลำโพง หลังลำโพง หน้าลำโพง  หรือระหว่างลำโพง ก็จะเป็นไปตามต่ำแหน่งที่ดนตรี
ชิ้นนั้นตั้งอยู่ขณะที่อัดเสียงเท่านั้น ถ้าเสียงวิ่งมาอยู่ที่ข้างหู หรือหลอนที่หู   ก็ต้องปรับแก้ไข เป็นต้น

             ถ้า Fine tune เสียงได้ดีมากแล้ว การฟังจากแผ่นเพลงที่บันทึกมาดี ถึงดีมาก  จะทำให้เรารับรู้ได้ถึงบรรยากาศ
ช่องว่าง พื้นที่  ระยะห่างระหว่างเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ชิ้นไหนอยู่หลัง อยู่หน้า ได้อย่างชัดเจน   ได้ยินเสียงก้องสะท้อนแล้ว
ค่อยๆจางไป  ซึ่งถึงจุดนี้  ผู้เซ็ตบางท่านก็อาจจะเข้าใจและทราบถึงขีดจำกัด หรือความสามารถสูงสุดของชุดตัวเอง เพื่อจะได้
หาเรื่องอัพเครื่องต่อไป

             ขอให้ทุกท่านที่เซ็ตลำโพงด้วยตัวเอง ได้ยินเสียงที่ดีที่สุดจาก system ของตัวเอง  ค่อยๆฝึกอย่าใจร้อน  อย่าฝืน
ตัวเองนะครับ และ ขอให้เริ่มเซ็ต จากสภาพที่เป็นอยู่ของห้องที่วาง system นะครับ โดยอย่าเพิ่งเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปช่วย
ใดๆ เช่น ดิฟฟิวเซอร์ ทูปแทรป  เบสคิลเลอร์ ฯลฯ   เพราะถ้าเพิ่มแล้วผิดทางจะทำให้เซ็ตยากขึ้นไปอีก  ถ้าอยากจะเพิ่ม ก็ขอ
ให้ลองก่อนนะครับ  มิฉะนั้นอาจเสียเงินฟรีได้ครับ

                                               :yoyo (95): :yoyo (97): :yoyo (95):

ออฟไลน์ Oddy

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,629
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:12 น. »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่าน.....ไปนอนก่อง :yoyo (100):

ออฟไลน์ vigun

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 158
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:17 น. »
เอาไปล้านLike :yoyo (80): :yoyo (80):
ขอบคุณมากครับพี่อู๊ด มีประโยชน์มากเลยคร๊าบบบบ

ออฟไลน์ suchart2000

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 624
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:39 น. »
โอ้สุดยอดมาก

แผ่นนี้ผมมีตั้งนานแล้ว แต่ไม่เคยนำมาเซ็ตลำโพงเลย

สงสัยต้องลองทำตามเป็นขั้น ๆ เริ่มต้นกันใหม่หมด

ขอบคุณจริง ๆ  :yoyo (81):

ออฟไลน์ J-PRESS

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 369
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 05:52 น. »

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
" ความสุขของฉันกับพระจันทร์ดวงเล็กๆ "

ออฟไลน์ sankumnueng

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 135
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 06:12 น. »
ขอบคุณมากๆครับ  มีประโยชน์สำหรับมือใหม่อย่างผมมากเลย... :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95):

ออฟไลน์ kr62

 • Moderator
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,883
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 06:25 น. »

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมเห็นมีขายอยู่ที่ cap central world เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าหมดรึยัง

ออฟไลน์ Artikich

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,331
 • คนมันจน ก็เลยต้องใช้ ชุดเล็กๆ กระจ๊อกๆ ...
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:07 น. »
 :yoyo(65):

ขอบคุณมากๆครับ

 :yoyo(53):

ออฟไลน์ Ranger

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,290
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:26 น. »
เยี่ยมมากครับ  :yoyo (80):
Int: Plinius Hiato, CDP: Esoteric DV-60,Droplet CD5.0 Pro2/TT: Linn Axis
Spkr: Usher BE-10 DMD
IC: PAD Venustas XLR
AC cable: PAD Aqueous Aureus Praesto Rev. X 2, PhD power station
Spkr cable: PAD Aqueous 20th Anniversary/Jumpers : Monster Sigma Retro Gold

ออฟไลน์ yyyiii89

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 275
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:51 น. »
ต้องไปหามาลองเซตบ้างแล้วครับ ..  :yoyo(65):

System สีขาวในห้องสีม่วง .. http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=16862.0

ออฟไลน์ thanawat

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 301
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:59 น. »
ขอบคุณมากๆครับ :yoyo (80):

ออฟไลน์ Suchai

 • Source is King-Let's play Vinyl
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 839
 • เพศ: ชาย
  • www.iwata-th.com
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:14 น. »
 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):    มีประโยชน์มากมายครับน้าอู้ดขอขอบคุณเลย. หากน้ามีโอกาสโฉบมาแถวตลิ่งชันเมื่อไรขอเรียนเชิญที่บ้านบ้างนะ.
Source: Linn LP12/Khan/GS sub/AO-PU7/Musica Baseboard/Radikal/Lyra Kleos + Marantz CD17 KI Fully mod.
Pre: Marantz 7 clone
Pre phono: Lounge LCR mod. + Copla mod.
Power : Linn Klout *4
Speakers: Linn Keltik (Active)

ออฟไลน์ TANAVUT

 • ยังไม่จบ..ถ้ายังหาเงินได้....
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,003
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:29 น. »
นักเปลี่ยนอย่างผมต้องหามาลองบ้างเเล้ว     :yoyo(2):    ขอบคุณมากครับ
เล่นเครื่องเสียงเเล้วใจร้อนจะเป็นเเบบผม
http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=14378.0

ออฟไลน์ dukk

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,051
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:37 น. »
 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):
:tuzki-emoticon-040: :tuzki-emoticon-033: :tuzki-emoticon-020:

ออฟไลน์ sompoj

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 452
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:40 น. »
ดีมาก ๆ  เลยครับ   :yoyo (80): ชอบมากเพราะทำด้วยตัวเราเอง  ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ  ให้เสียดังเพิ่ม
    ใช้ความสามารถ  ของเครื่องเสียงเราให้เต็มที่ก่อน  ใช้ตัวช่วย  :yoyo (95):

ออฟไลน์ PoE

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,110
 • เพศ: ชาย
 • สงสัยหูจะวินเทจ ^ ^"
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:50 น. »
เป็นประโยชน์มากจิง ๆ คับ  :yoyo(70):

ต้องรีบไปหาแผ่นแล้ว  :yoyo (100):
• สิ่งที่ฉันคิด • สิ่งที่ฉันฝัน • สิ่งที่ฉันเฝ้ารอ • หรือสิ่งที่ฉันพอใจ •

ออฟไลน์ admin

 • TAC = ThaiAudioClub
 • Administrator
 • สมาชิกอาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 21,055
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:53 น. »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:30 น. โดย admin »
สมาชิกที่ตั้งใจปั๊มกระทู้ จะโดนลบกระทู้ลง และถ้าทำอีกจะโดนบล๊อคไม่ให้ใช้งาน 1 อาทิตย์

ออฟไลน์ orrtum

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 230
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:55 น. »
 :yoyo(8): :yoyo(8): :yoyo(8): :yoyo(8):
เยี่ยมมากๆเลยครับ
ชุดนี้มีมานานแล้วแต่ใช้ไม่เป็น
ขอบคุณมากๆ
 :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):
เลี้ยงลูก ดูหนัง ฟังเพลง ตีปิงปอง

ออฟไลน์ ทองก้อน

 • TAC
 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 7,773
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 09:07 น. »
เยี่ยม   :yoyo (80):   :yoyo (80):   :yoyo (80):   :yoyo (80):

ออฟไลน์ boszchinnapat

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 517
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 09:10 น. »
ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ อยากถามมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อ่านที่พี่ไป set ห้องคุณ Teatree แต่ไม่กล้า  :yoyo (81):
Technics SL1200Mkii>Pathos In the groove>Luxman 5L15>Yamaha NS1000

ออฟไลน์ viceversa

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,214
 • เพศ: ชาย
 • KARAN400+SOPHIA
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 10:57 น. »
ผมมีเป็นfileนี้พอดี ต้องลองซะแล้วครับ :yoyo (80):
Why Those Who Know Prefer A HIGH FIDELITY TURNTABLE Instead Of A Record Changer!


ออฟไลน์ rich13

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 671
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 11:51 น. »
 :yoyo(3): ขอบคุณมากครับน้า เขียนได้ละเอียดมากเลยครับ  :yoyo (86):

ออฟไลน์ Kom_P

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 133
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 12:20 น. »
ขอบคุณมากครับ  :yoyo(65):

ละเอียดและเข้าใจง่ายมากๆ

สงสัยต้องรีบไปหาแผ่นมามั่งแล้ว เดี๋ยวขาดตลาดอีก  :yoyo (100):
Consonance Droplet CDP 5.0 HD + Dune Base + Accuphase E-406 + Paradigm S1V2

ออฟไลน์ Ji025

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 101
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 12:29 น. »
ขอบคุณมาก ครับ   :yoyo(65):

ออฟไลน์ kr62

 • Moderator
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,883
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 13:51 น. »
:yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):    มีประโยชน์มากมายครับน้าอู้ดขอขอบคุณเลย. หากน้ามีโอกาสโฉบมาแถวตลิ่งชันเมื่อไรขอเรียนเชิญที่บ้านบ้างนะ.
ได้ครับ พี่

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเช่นกันครับ อยากให้ลองเซ็ตกันเยอะๆ นะครับ ฝึกที่ตัวเองดีที่สุดครับ :yoyo(58):

ออฟไลน์ kamil

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 509
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 22:16 น. »
ขอบคุณมากๆครับ  :yoyo(1):

ออฟไลน์ kr62

 • Moderator
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,883
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 01:40 น. »
ท่านใดลองเซ็ตแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรก็บอกกล่าวกันบ้างนะครับ :yoyo(10):

ออฟไลน์ RA

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 375
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 02:12 น. »
ว่างเมื่อไหร่ลองแน่นอน ขอบคุณมากครับ  :yoyo (80):

ออฟไลน์ Teatree

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,670
 • เพศ: ชาย
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 02:17 น. »
หลักสูตรน้าอู๊ดเห็นผลชัดเจนมากครับ  :yoyo(58):
รบกวนปรึกษาน้าอู๊ดอยู่หลายรอบ น้าอู๊ดก้อใจดี ถ่ายทอดวิชาแบบไม่อั้นเลยครับ :yoyo (81):

ออฟไลน์ blacktiger

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 247
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:30 น. »
แล้วแผ่น cd. Xlo. Reference record. นี้สามาถหาซื้อได้ที่ไหนล่ะครับ :yoyo(67): อยากได้บ้างครับผม หน้าๆ. รบกวนแจ้งผมซักคนนะครับ.    :yoyo (81):

ออฟไลน์ chatchawanb

 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,055
 • เพศ: ชาย
 • ขอเวลาทำเพื่อเมีย....I'll be back
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 08:20 น. »
CAPครับ

ออฟไลน์ blacktiger

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 247
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 09:47 น. »
ขอบคุณครับ.  :yoyo (82):

ออฟไลน์ chatchawanb

 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,055
 • เพศ: ชาย
 • ขอเวลาทำเพื่อเมีย....I'll be back
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 16:41 น. »
ร้านปิฯ มีเหลือสองแผ่น ที่พาราไดร์ (เสรีเก่า) :yoyo(12):

ออฟไลน์ Artikich

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,331
 • คนมันจน ก็เลยต้องใช้ ชุดเล็กๆ กระจ๊อกๆ ...
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:05 น. »
วันนี้ไป ถาม CAP ที่เมกา บางนามา

บอกว่า เหลือที่สาขา เซนทรัลเวิร์ลด์

ที่ซีคอนฯ ก็หมด

เดี๋ยวจะเอามาลงที่ เมกาบางนาด้วย

ราคา 900 บาทลดแล้วครับ ...

 :yoyo (95):

ออฟไลน์ Artikich

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,331
 • คนมันจน ก็เลยต้องใช้ ชุดเล็กๆ กระจ๊อกๆ ...
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:06 น. »
ร้านปิฯ มีเหลือสองแผ่น ที่พาราไดร์ (เสรีเก่า) :yoyo(12):

กี่บาทอ่ะครับ น้าชัช ..

ออฟไลน์ chatchawanb

 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,055
 • เพศ: ชาย
 • ขอเวลาทำเพื่อเมีย....I'll be back
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:13 น. »
รู้สึกจะขายราคาตามป้ายครับ (1200) อาจลดได้นิดหน่อย ราคาสูงเหมือนกัน หรือไม่งานเครื่องเสียงที่จัดปลายเดือนนี้ ลองดูครับ :yoyo(67):ของCAP ถูกกว่ามากครับ

ออฟไลน์ Martra

 • TAC
 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,340
 • เพศ: ชาย
 • Emotional Drive by EMT
  • http://www.vonorfivestars.com
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:22 น. »
เยี่ยมเลยคร้าบ พี่อู๊ด
 :yoyo (77): :yoyo (77): :yoyo (77):
 :yoyo(38): :yoyo(38): :yoyo(38):
Vonor Five Stars - One stop solution for Bed&Bedding product. http://www.vonorfivestars.com

ออฟไลน์ Mickey

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 486
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:55 น. »
เยี่ยมมากครับ มีแผ่นนี้พอดีแต่มีเป็นแฟลกไฟล์อยู่ในฮาร์ดดิส ไม่รู้ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนแผ่นหรือเปล่า ต้องลองดูเสียหน่อย ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ  :yoyo(65):
Amp : Sansui AU-111, 222, 777D, SM320, G871DB, RA-500, NAD 3020i / CDP : Marantz CD72MKii, CD 73, Pioneer Elite PD65, Technics SL-P1200, CDT - Audiomeca Kreatura + DAC - EAD DSP7000/ Turntable : AR EB101, Empire 398, Linn LP12 / USB DAC : Music Hall 25.2, NAD Dac1 / Speaker : AR1, Bozak B4000a Symphonies, JBL C49 Dale, Monitor Audio One Gold, Advent Baby1, Videoton ME

ออฟไลน์ boonsak

 • ใส่ใจ ในทุกรายละเอียด ....
 • TAC
 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 18,384
  • tac
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:22 น. »
ดีหละ ...  พรุ่งนี้  จะโทรไปสั่ง :yoyo (91):


หึหึ  ...  คราวนี้  จะได้ช่วยตัวเอง สมใจอยากซะที :yoyo(41):


ให้เมียช่วยมานานแล้ว


ขอบคุณ พี่อู้ด มากครับ :yoyo(65):
ยังไงก็ต้องไป atmos  ชอบลำโพงเยอะๆอ่ะ !

ออฟไลน์ greener

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 445
Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 18:09 น. »

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมเห็นมีขายอยู่ที่ cap central world เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าหมดรึยัง


 :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81):

 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):

 :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82):

เเผ่นหมด แล้ว พี่อู๊ด