คลับสำหรับคนชอบเครื่องเสียง > etc. (et cetara)

*สถานีเพลงไทยยอดนิยมในอดีต*

<< < (4/11) > >>

audio-hilo:
วันนี้ขอเสนอเพลงสนุก...ฟังแล้วลุก..................................................................ขึ้นเต้นhttp://www.youtube.com/watch?v=RybxxqYxTxg
http://www.youtube.com/watch?v=LGltk0ekms4
http://www.youtube.com/watch?v=Wsncll6rHAk
http://www.youtube.com/watch?v=HNACNLUFmtc
http://www.youtube.com/watch?v=uAZ3uaiNSZc
ตบท้ายด้วย...
http://www.youtube.com/watch?v=gMcSY3eyCBI

audio-hilo:
ธารน้ำรัก ....ผลงาน ของ ครู เอื้อ สุนทรสนาน.
http://www.youtube.com/watch?v=1JJdWHriGsU
นกขมิ้น..ผลงาน ของ ครู พยงค์ มุกดา.
http://www.youtube.com/watch?v=vAb2Yh7ttXE
 บ้านของเรา.....คำร้องโดย   ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ทำนองโดย..เอื้อ สุนทรสนาน
http://www.youtube.com/watch?v=ysHMmNeRoXY
มีข้อมูลเพียงว่า เป็นผลงาน ของ สามโทน แต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครในสามโทน ธงชัย หรือ ถนอม หรือ บุ๋มบิ๋ม...?
http://www.youtube.com/watch?v=eYBPmsDlz1A

audio-hilo:
ลาวเสี่ยงเทียน..ผู้แต่ง … หลวงประดิษฐไพเราะ
http://www.youtube.com/watch?v=-i5oLQHP2Qc
เพลงลาวเจริญศรี....คำร้อง เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
ทำนอง ทำนองเก่า ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
http://www.youtube.com/watch?v=NSC28mgkZqE
พลงลาวคำหอม เป็นเพลงไทยเดิมที่ประพันธ์โดย พระยาประสานดุริยศัพย์
เป็นเพลงที่ได้พรรณาถึงความสวยของสาวนางหนึ่งเปรียบเหมือนความสวยของ
ดอกมณฑาทิพย์บนสรวงสวรรค์
http://www.youtube.com/watch?v=Vs0MB_Hx-KA
เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยอมตะ อันไพเราะจับใจคนไทยทั้งชาติมานานจนทุกวันนี้
และจะเป็นเพลงอมตะ คู่ชาติไทยสืบไป แต่เบื้องหลังของเพลงมีความเศร้าอันลึกซึ้งแอบแฝงอยู่ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ทราบ

ผู้ประพันธ์เพลงนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม
หรือพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และเจ้าจอมมารดามงกุฎ
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๒๕

พระองค์เจ้าชายเพ็ญ ได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ
เมื่อเสด็จกลับมาแล้วทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง
กระทรวงเกษตราธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ทรงสนพระทัยดนตรีไทยเป็นอย่างมาก
เมื่อเสด็จกลับจากอังกฤษแล้ว ทรงโปรดให้มีวงปี่พาทย์วงหนึ่ง เรียกกันว่า วงพระองค์เพ็ญ
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่นดนตรีได้หลายเครื่อง
และยังทรงเป็นนักแต่งเพลงที่สามารถ พระองค์หนึ่ง
http://www.youtube.com/watch?v=o1fEEVhNg64


จะเก็บไว้บนหิ้งก็ดูจะกระไรอยู่..ไม่เกิดประโยชน์อันใด เพราะไม่ใช่เพลงหวงห้าม ไม่ฟังกันเองต่างหาก.

RockDragon:
ขอแจมด้วยเพลงยอดฮิตสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ของผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับ

http://www.youtube.com/watch?v=g9IK5Lfpcus

http://www.youtube.com/watch?v=sNpBwj6-eO0

http://www.youtube.com/watch?v=E8SZRnyu_Rg

http://www.youtube.com/watch?v=yLlpL4rOf9Y

http://www.youtube.com/watch?v=Fpqd3PY3wGo

http://www.youtube.com/watch?v=nOJcQwlmUZI

http://www.youtube.com/watch?v=YqFcoI6JXa0

http://www.youtube.com/watch?v=_ynn_8rdfhA

http://www.youtube.com/watch?v=NZRj0ZtOqlo


audio-hilo:
ด้วยความยินดีครับ คุณมังกรร็อค เข้ามาแจมบ่อยๆก็ดีนะครับ กระทู้สาธารณะครับ...
สุรพลแต่ง สุเทพร้อง..
http://www.youtube.com/watch?v=_odosEoDXu0
http://www.youtube.com/watch?v=t2SkQyfiVR0
http://www.youtube.com/watch?v=PaKyuNXjoKg
http://www.youtube.com/watch?v=mXP0DUcT2KM
http://www.youtube.com/watch?v=Vn-E6ZwO4eI
http://www.youtube.com/watch?v=ADrP22VbF30

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version