คลับสำหรับคนชอบเครื่องเสียง > Member systems

My Dream Audio System

(1/568) > >>

meng:Power Amplifier            : Cary CAD 805B  ( retubed  RCA 211 , WE 300B , RCA red base 5691 )

Preamplifier                 : Audio Research  REF 2  MK II

Analogue Source          : Linn Sondek LP12 , Keel , Ekos2 , Akiva , Lingo2

Phono Preamplifier        : ARC REF Phono

Speakers                    : ProAc Response 3.8

Digital Source              : dCS Verdi CD/SACD Transport

                                : dCS Purcell D/D Upsampler

                                : dCS Elgar Plus D/A Converter

                                : dCS Verona Master Clock

Power Stabilizer           : Silicon SX-50 Gi  ( Power Amplifier )

Power Conditioner        : Burmester 948  ( Preamplifier and Playback Sources )

Interconnect  Cables    : Nordost Valhalla  XLR 3 Sets

Speaker Cables            : Purist Audio Design Dominus Rev C

Digital Cables              : PAD Dominus Rev B , Custom Made IEEE1394 , Stereovox XV2 Clock Link

Power Cords               : Camelot Technology Sir Bors PM750 , PAD Dominus RevC , NBS Master

admin:
ขอบคุณมากๆนะครับ  :m (3): :m (3): :m (3):

i god:
 :m (49):มีแต่ของแรงๆทั้งนั้นเลย

tooss:

--- อ้างถึง ---
Power Amplifier            : Cary CAD 805B  ( retubed  RCA 211 , WE 300B , RCA red base 5691 )

Preamplifier                 : Audio Research  REF 2  MK II

Analogue Source          : Linn Sondek LP12 , Keel , Ekos2 , Akiva , Lingo2

Phono Preamplifier        : ARC REF Phono

Speakers                    : ProAc Response 3.8

Digital Source              : dCS Verdi CD/SACD Transport

                                : dCS Purcell D/D Upsampler

                                : dCS Elgar Plus D/A Converter

                                : dCS Verona Master Clock

Power Stabilizer           : Silicon SX-50 Gi  ( Power Amplifier )

Power Conditioner        : Burmester 948  ( Preamplifier and Playback Sources )

Interconnect  Cables    : Nordost Valhalla  XLR 3 Sets
Speaker Cables            : Purist Audio Design Dominus Rev C

Digital Cables              : PAD Dominus Rev B , Custom Made IEEE1394 , Stereovox XV2 Clock Link

Power Cords               : Camelot Technology Sir Bors PM750 , PAD Dominus RevC , NBS Master--- End quote ---
โอ้ว...คลังแสงชัดๆ :m (41): :m (58): :m (10):

kitty:
โอ้ว...คลังแสงชัดๆ ชอบครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version